SasiCool Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe informatie over u verzameld, gebruikt en vrijgegeven wordt door SasiCool indien u gebruik maakt van onze website en/of diensten of wanneer u op andere wijze contact met ons hebt.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Als we wijzigingen aanbrengen, herzien we de datum en versie bovenin en kunnen we u, afhankelijk van de specifieke aanpassingen, voorzien van een aanvullende verklaring. We raden u aan de privacyverklaring iedere keer dat u onze diensten gebruikt te lezen om op de hoogte te blijven van ons beleid op het gebied van privacy en de behandeling van persoonsgegevens.

1. Verzameling van persoonsgegevens

1.1 Verzameling bij aankoop

Als u een aankoop order plaatst bij SasiCool verzamelt SasiCool uw contactinformatie.

Als u bepaalde top-level domeinen wilt registreren, dan kunnen we verdere identificatie nodig hebben, zoals uw burgerservicenummer, om het domein namens u te kunnen registreren. 

Als particuliere klant betreft dit:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum (dd-mm-jjjj); 
 • Straat en huisnummer;
 • Land;
 • Postcode & plaats;
 • Telefoon;
 • Mobiele telefoon;
 • E-mail;

Als zakelijke klant of vereniging betreft dit:

 • Bedrijf;
 • Contactpersoon;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode & plaats;
 • Land;
 • BTW-nr.; 
 • Telefoon;  
 • Mobiele telefoon;  
 • E-mail;

In 3.2 kunt u lezen hoe dit met domeinnaam autoriteiten wordt gedeeld.

U kunt SasiCool helpen uw persoonsgegevens up-to-date te houden door uw gegevens opnieuw door te geven indien deze veranderen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Leveren, onderhouden en verbeteren van onze huidige diensten;
 • Ontwikkelen van nieuwe diensten;
 • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice en ondersteuning bieden;
 • Verzenden van technische meldingen, updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten;
 • Communiceren met u over producten, diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen die door SasiCool en anderen worden aangeboden, en nieuws en informatie verstrekken waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn;
 • Verbeteren van onze diensten;
 • Controleren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten met betrekking tot onze diensten;
 • Koppelen of combineren van informatie die we van anderen ontvangen om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en u te voorzien van een betere service; en
 • Uitvoeren van andere doeleinden waarvoor de informatie verzameld is.

We kunnen informatie over u als volgt delen of als anderszins beschreven in deze privacyverklaring:

 • In reactie op een verzoek tot informatie als we van mening zijn dat vrijgave in overeenstemming is met een toepasselijke wettelijke vereiste;
 • Als we van mening zijn dat uw acties niet consistent zijn met het karakter of de taal van onze voorwaarden of beleidsregels, of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van SasiCool en anderen te waarborgen;
 • Om misbruik of een duidelijk illegale activiteit te melden
 • In relatie tot, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfs middelen, financiering of acquisitie van een deel of het geheel van ons bedrijf aan een ander bedrijf; en
 • We kunnen ook samengevoegde informatie of anderszins geanonimiseerde informatie delen, die redelijkerwijs niet gebruikt kan worden om u te identificeren.
 • Onze diensten kunnen doelfuncties voor sociale media en andere geïntegreerde tools bieden (zoals de knop “Vind ik leuk” op Facebook), waarmee u acties die u met onze diensten onderneemt kunt delen op andere media, en vice versa. Met dergelijke functies kunt u informatie met vrienden of het publiek delen, afhankelijk van de instellingen die u doet bij de entiteit die de functie voor het delen op sociale media aanbiedt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en -verwerking met betrekking tot het delen op sociale media, gaat u naar het privacybeleid van de entiteit die deze functies aanbiedt.
 • Analysetechnologieën van derde partijen zijn geïntegreerd in onze diensten, dus als u niet onderhevig wilt zijn aan deze technologieën, moet u geen gebruik maken van onze diensten. 
 • Onze diensten kunnen ook Application Program Interfaces (API’s) van derde partijen bevatten, waarmee we andere informatie over u kunnen verzamelen en verwerken, waaronder uw geo-locatie-informatie, om u te voorzien van op maat gemaakte reclames, aanbiedingen en andere content. U hebt op ieder moment de mogelijkheid de verzameling en het gebruik van uw geo-locatie-informatie te regelen. U kunt op locatie gebaseerde diensten op ieder moment uitschakelen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn de gegevens die we over u verzamelen als u een aankoop doet (als beschreven in deel 1.1).

3.1 Vrijgave aan een van de samenwerkende partners

We maken gebruik van een aantal partners en subcontractors met wie we overeenkomsten hebben om persoonsgegevens te verwerken. Het EU/US Privacy Shield wordt gebruikt als er processen plaatsvinden in de Verenigde Staten.

De overeenkomsten reguleren welke persoonsgegevens verwerkt worden, waarom de verwerking wordt uitgevoerd, hoe persoonsgegevens beschermd worden, hoe ze verwerkt kunnen worden en hoe lang.

Een gedeelte van de diensten van SasiCool worden ondergebracht bij derden. Deze verzamelen we automatisch informatie over u, waaronder:

 • Logboek informatie: informatie over uw gebruik van de diensten wordt vastgelegd, waaronder het soort browser dat u gebruikt, gebruikstijd, bezochte pagina’s, uw IP-adres en de pagina die u bezocht voor u naar onze pagina navigeerde.
 • Apparaat informatie: informatie over het apparaat dat u gebruikt om diensten te openen wordt verzameld, inclusief informatie over de software en hardware van het apparaat, Media Access Control-adres (“MAC”) en andere unieke apparaat-identificatoren, apparaat-token, mobiele netwerk informatie en tijdzone.
 • Gebruiksinformatie:  informatie met betrekking tot uw gebruik van diensten wordt verzameld, inclusief welke applicaties u gebruikt.
 • Gebruiksinformatie: informatie over uw gebruiksgewoonten met betrekking tot de diensten.
 • Informatie verzameld door cookies en andere traceert technologieën: verschillende technologieën worden gebruikt om informatie te verzamelen, en hieronder kan vallen het verzenden van cookies naar uw computer of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden op de harde schijf van uw computer of in het geheugen van uw apparaat waarmee we onze diensten en uw ervaring kunnen verbeteren en zien welke delen en functies van onze diensten populair zijn. Zie ons cookiebeleid cookie policy voor meer informatie.
 • Sommige leveranciers verzamelen informatie met behulp van web beacons (ook bekend als “tracking pixels”). Web beacons zijn elektronische afbeeldingen die in onze diensten of e-mails gebruikt kunnen worden en helpen bij het leveren van cookies, het tellen van bezoekers en het inzichtelijk maken van gebruik en effectiviteit van campagnes.

3.2 Vrijgave aan domeinnaamautoriteiten

Een van de verplichtingen van SasiCool als registerhouder van domeinnamen is bepaalde informatie overdragen aan autoriteiten voor naamgeving over de hele wereld over klanten die domeinnamen registreren bij SasiCool.

Deze informatie is afhankelijk van de richtlijnen van de domeinnaamautoriteit. Als algemene regel omvatten de gegevens die we verstrekken uw contactgegevens (naam en adres), maar kunnen ook uw e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum omvatten. De relevante autoriteit voor naamgeving kan dergelijke informatie beschikbaar stellen aan het publiek via open, toegankelijke directories voor eigenaars van domeinnamen, zogenoemde whois.

4. Verwijdering van persoonsgegevens

We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken in relatie tot een of meer van bovenvermelde doeleinden.

Over het algemeen slaan we uw persoonsgegevens op zo lang er een actief abonnement is en wanneer we service en ondersteuning moeten leveren. Anders bewaren we uw persoonsgegevens tot 8 weken of langer indien wettelijke verplichtingen dit voorschrijven.

5. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

6. Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te zorgen dat al onze interne procedures voldoen aan de hoge standaards in het beveiligingsbeleid. Dienovereenkomstig streven we ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder valt codering van gegevens en gebruik van pseudonimisering of anonimisering wanneer van toepassing.

Het omvat ook fysieke en logische toegangscontrole, back-up, logboeken, gecodeerde communicatie en andere maatregelen om risico’s te verkleinen.

De gegevens kunnen echter in geanonimiseerde vorm gedurende een langere periode verwerkt en bewaard worden zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

7. Uw rechten

U hebt op ieder moment het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens over u die we verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluiten. Daarnaast hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren. Bovendien hebt u het recht informatie te ontvangen over de gegevens die u aan ons verstrekt hebt, en het recht deze informatie te laten overdragen naar een andere gegevensbeheerder (gegevensportabiliteit).

Als u meer wilt weten en/of een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met SasiCool.

8. Intrekken van toestemming

U kunt op ieder moment een toestemming die u hebt gegeven intrekken, dan verwerken we uw persoonsgegevens niet langer, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op een andere grond. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u dan contact op met SasiCool.

9. Aanpassing van gegevens, enz.

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we over u verwerken aanpassen, bijwerken of verwijderen, of als u vragen hebt over bovenstaande richtlijnen, dan kunt u contact met ons opnemen.

10. Klachten

Als u in beroep wilt gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op als hierboven vermeld.

 

 T: 06 1113 07 40
M: info@sasi.cool
KVK: 71376224